• Изцяло 100% онлайн система за фактуриране, без инсталиране на софтуер
 • Бързо, за минута, издаване на нова фактура
 • Справки, възможност за експорт
 • Съобразено с НАП, отговарящо на всички законови изисквания
 • Професионално изглеждащи фактури с ваше лого в PDF формат
Лесно и безплатно

Подходящ за малки семейни фирми, които имат по-малък брой издадени фактури и обеми на месец.

До 15 фактури месечно

До 1500 лв. месечно

0 лв. / месец
Умно и добро

Подходящ за средни фирми, които имат среден брой издадени фактури и обеми на месец.

До 30 фактури месечно

До 10 000 лв. месечно

12 лв. / месец
Професионално

Подходящ за малки семейни фирми, които имат по-малък брой издадени фактури и обеми на месец.

Без лимит за брой фактури месечно

Без лимит за обем

25 лв. / месец
Предимства на електронните фактури
 • Бързo и леснo създаване на електронни фактури
 • Вече въведени данни не се въвеждат повторно
 • Електронните фактури спестяват време и средства
 • Минимизира грешките с автоматично пресмятане на суми
 • Удобно смята и дава справки
 • Автоматизира достъпа на счетоводство и други служители
 • Не допуска загуба на информация и данни
 • Повишава ефективността на работа
 • Не хаби тонер и хартия - с грижа към природата

6 фирми вече използват системата

89 фактури са издадени в последния месец